Mer Hatsy

Mer Hatsy

Mer Hatsy

store promotion Top Performer
store rating 100%
store eta -
store rating
340,00 ֏
Glovo Prime
Prime
square icon

Sections

ՍԵՆԴՎԻՉՆԵՐ

ԽՈԶԻ ՇԱՈՒՐՄԱ L
ԽՈԶԻ ՄԻՍ, ԼՈԼԻԿ, ԲԻՎԱԶ, ԹԹՈՒ, ՖՐԻ, ՏԱՐԱՏՈՐ ՍՈՈՒՍ
2 600,00 ֏
ՀԱՎ ՍՊԵՅՇԼ
ՀԱՎԻ ՄԻՍ, ՀԱԶԱՐ, ԹԹՈՒ, ՍՈՒՆԿ, ՊԱՆԻՐ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՄԱՅՈ ՍՈՈՒՍ
2 450,00 ֏
ԹԱՈՒՔ L
ՄԱՐԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԻ ԿՐԾՔԱՄԻՍ, ԿԱՂԱՄԲՈՎ ԱՂՑԱՆ, ՖՐԻ, ԹԹՈՒ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ
2 300,00 ֏
ԱՎՐՄԱ
ՏԱՎԱՐԻ ՄԻՍ, ԹԹՈՒ, ԼՈԼԻԿ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՊԵՅՇԼ ԿԱՐՄԻՐ ՍՈՈՒՍ
2 150,00 ֏
ՀԱՎԻ ՇԱՈՒՐՄԱ L
ՀԱՎԻ ՄԻՍ, ԼՈԼԻԿ, ԹԹՈՒ, ՀԱԶԱՐ, ՖՐԻ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ
2 150,00 ֏
ՀԱՎԻ Թոք L
ՀԱՎԻ ԹՈՔ, ԹԹՈՒ, ՖՐԻ, ԼՈԼԻԿ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ, ՆՌԱՆ ՕՇԱՐԱԿ
1 900,00 ֏
ԽՈԶԻ ՇԱՈՒՐՄԱ S
ԽՈԶԻ ՄԻՍ, ԼՈԼԻԿ, ԲԻՎԱԶ, ԹԹՈՒ, ՖՐԻ, ՏԱՐԱՏՈՐ ՍՈՈՒՍ
1 900,00 ֏
ՔՅԱԲԱԲ
ՀԱՄԵՄՎԱԾ ՏԱՎԱՐԻ ԱՂԱՑԱԾ ՄԻՍ, ՀՈՒՄՈՒՍ, ԹԹՈՒ, ԲԻՎԱԶ, ԼՈԼԻԿ
1 850,00 ֏
ԹԱՈՒՔ S
ՄԱՐԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԻ ԿՐԾՔԱՄԻՍ, ԿԱՂԱՄԲՈՎ ԱՂՑԱՆ, ՖՐԻ, ԹԹՈՒ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ
1 700,00 ֏
ՀԱՎԻ ՇԱՈՒՐՄԱ S
ՀԱՎԻ ՄԻՍ, ԼՈԼԻԿ, ԹԹՈՒ, ՀԱԶԱՐ, ՖՐԻ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ
1 550,00 ֏
ՀԱՎԻ Թոք S
ՀԱՎԻ ԹՈՔ, ԹԹՈՒ, ՖՐԻ, ԼՈԼԻԿ, ՍԽՏՈՐՈՎ ՍՈՈՒՍ, ՆՌԱՆ ՕՇԱՐԱԿ
1 450,00 ֏
ՖԱԼԱՖԵԼ
ՖԱԼԱՖԵԼ, ՀԱԶԱՐ, ԹԹՈՒ, ԼՈԼԻԿ, ԹԱՀԻՆԻ ՍՈՈՒՍ
1 300,00 ֏

Browse similar stores in this category:

Your order

Frequently asked questions

Is Mer Hatsy available in Prime?
No. Prime is Glovo’s subscription program where you get unlimited free deliveries from some of our partners and other benefits!
When can I order delivery from Mer Hatsy?
During Mer Hatsy’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.
Is there a minimum order value at Mer Hatsy?
There is a minimum order quantity at Mer Hatsy. But don’t worry - if you don’t reach you will only have to pay an additional fee, but your glovo will be delivered to you anyways!