New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Coffee inn Cafe

Coffee inn Cafe

Coffee inn Cafe

store rating --
service fee
560,00 ֏

Translate product list into English

Տաք ըմպելիքներ

Ռաֆ կոֆե 0,33լ
1 500,00 ֏
Բերի բար 0,5լ
1 400,00 ֏
Մոկա տաք 0,5լ
1 400,00 ֏
Ֆրապուչինո 0,5լ
1 300,00 ֏
Լատտե տաք 0,5լ
1 300,00 ֏
Մոխիտո 0,5լ
1 200,00 ֏
Կապուչինո տաք 0,5լ
1 200,00 ֏
Մոկա տաք 0,33լ
1 100,00 ֏
Ֆրապպե 0,5լ
1 100,00 ֏
Գլյասե 0,5լ
1 000,00 ֏
Լատտե տաք 0,33լ
1 000,00 ֏
Էսպրեսսո կրկնակի
900,00 ֏
Բնական Տաք շոկոլադ 0,5լ
900,00 ֏
Կապուչինո տաք 0,33լ
900,00 ֏
Դոլչե պաղպաղակով 0,5լ
800,00 ֏
Գլյասե 0,33լ
800,00 ֏
Էսպրեսսո կրկնակի
700,00 ֏
Սպիտակ սուրճ տաք 0,5լ
700,00 ֏
Բնական Տաք շոկոլադ 0,33լ
700,00 ֏
Ամերիկանո տաք 0,33լ
700,00 ֏
Դոլչե պաղպաղակով 0,33լ
600,00 ֏
Բում կոֆե տաք 0,5լ
600,00 ֏
Սառը շոկոլադ բու 0,5լ
550,00 ֏
Տաք շոկոլադ Բու 0,5լ
550,00 ֏
Սառը թեյ 0,5լ
550,00 ֏
Բլեք գուստո տաք 0,5լ
500,00 ֏
Դոլչե տաք 0,5լ
500,00 ֏
Սպիտակ սուրճ տաք 0,33լ
500,00 ֏
Մակկոֆե տաք 0,5լ
450,00 ֏
Բում կոֆե տաք 0,33լ
450,00 ֏
Նեսկաֆե տաք 0,5լ
450,00 ֏
Ուսանողական սուրճ տաք 0,5լ
450,00 ֏
Սառը շոկոլադ բու 0,33լ
400,00 ֏
Տաք շոկոլադ Բու 0,33լ
400,00 ֏
Սառը թեյ 0,33լ
400,00 ֏
Բլեք գուստո տաք 0,33լ
400,00 ֏
Դոլչե տաք 0,33լ
400,00 ֏
Տաք թեյ
0,5լ
350,00 ֏
Նեսկաֆե տաք 0,33լ
350,00 ֏
Մակկոֆե տաք 0,33լ
300,00 ֏
Ուսանողական սուրճ տաք 0,33լ
300,00 ֏
Ջուր 0,5լ
250,00 ֏
Սև սուրճ
250,00 ֏

Սառը ըմպելիքներ

Վիտամին C քամած
2 200,00 ֏
Նարինջ թուրինջ քամած
1 900,00 ֏
Մոկա սառը 0,5լ
1 400,00 ֏
Լատտե սառը 0,5լ
1 300,00 ֏
Կապուչինո սառը 0,5լ
1 200,00 ֏
Մոկա սառը 0,33լ
1 100,00 ֏
Կապուչինո սառը 0,33լ
900,00 ֏
Սպիտակ սուրճ սառը 0,5լ
700,00 ֏
Ամերիկանո սառը 0,33լ
700,00 ֏
Բում կոֆե սառը 0,5լ
600,00 ֏
Սպիտակ սուրճ սառը 0,33լ
500,00 ֏
Բլեք գուստո սառը 0,5լ
500,00 ֏
Դոլչե սառը 0,5լ
500,00 ֏
Մակկոֆե սառը 0,5լ
450,00 ֏
Նեսկաֆե սառը 0,5լ
450,00 ֏
Բում կոֆե սառը 0,33լ
450,00 ֏
Ուսանողական սուրճ սառը 0,5լ
450,00 ֏
Բլեք գուստո սառը 0,33լ
400,00 ֏
Դոլչե սառը 0,33լ
400,00 ֏
Նեսկաֆե սառը 0,33լ
350,00 ֏
Մակկոֆե սառը 0,33լ
300,00 ֏
Ուսանողական սուրճ սառը 0,33լ
300,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo