Foody

Foody

Foody

store rating 96% Very Good
service fee
970,00 ֏

Translate product list into English

Without your address, we can't be sure that this store delivers in your area.

Պիկնիկ

Համեմված խոզի չալաղաջ
"Տեղական խոզի չալաղաջ Համեմունքներ"
3 200,00 ֏
Համեմված խոզի մատ
"Տեղական խոզի մատ Համեմունքներ"
3 200,00 ֏
Համեմված խոզի խառը
"Տեղական խոզի միս Համեմունքներ"
3 000,00 ֏
Համեմված խոզի փափուկ
"Տեղական խոզի միս Համեմունքներ"
2 900,00 ֏
Տավարի քաբաբի ֆարշ
"Տեղական տավարի մսից ֆարշ Համեմունքներ"
2 600,00 ֏
Հավի քաբաբի ֆարշ
"Տեղական հավի մսից ֆարշ Համեմունքներ"
2 100,00 ֏

Your glovo