New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Fu Gu

Fu Gu

Fu Gu

store rating --
service fee
560,00 ֏

Translate product list into English

Սաշիմի

Սաշիմիի տեսականի
Թունա, սաղմոն, օձաձուկ, ծովախեցգետին
7 200,00 ֏
 Սյակե սաշիմի
Սաղմոն
4 000,00 ֏
 Ունագի սաշիմի
Օձաձուկ
3 900,00 ֏
Էբի սաշիմի
Ծովախեցգետիններ
3 700,00 ֏
Թունա սաշիմի
Թունա
3 600,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo