New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Fu Gu

Fu Gu

Fu Gu

store rating --
service fee
560,00 ֏

Translate product list into English

Սեթ

 Սեթ Դե Լյուքս
40 կտոր, 1040գ, 1513 կկալ, Ռոյալ ռոլլ 4 կտոր, Օսիզուսի ռոլլ 4 կտոր, Նինջա ռոլլ 8 կտոր, Պրեմիում Գրանդ ռոլլ 8 կտոր, Թայֆուն ռոլլ 8 կտոր, Տոկուգավա ռոլլ 8 կտոր
24 000,00 ֏
Հիթ սեթ
64 կտոր, 1550գ, 2155 կկալ, Կալիֆորնիա Կանի ռոլլ 8 կտոր, Իկուրա Չիզ ռոլլ 8 կտոր, Կեսար ռոլլ 8 կտոր, Մաորի ռոլլ 8 կտոր, Ին Յան 8 կտոր, Կինոա ռոլլ 8 կտոր, Էբի Չիզ ռոլլ 8 կտոր, Սփայսի Կիոտո մակի 8 կտոր
24 000,00 ֏
Սեթ Օրիգամի
64 կտոր, 144գ, 1944 կկալ, Սյակե մակի 8 կտոր, Ունագի մակի 8 կտոր, Թունա մակի 8 կտոր, Կապպա մակի 8 կտոր, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա Կլասիկ ռոլլ 8 կտոր, Կալիֆորնիա Կլասիկ ռոլլ 8 կտոր, Արիգատո ռոլլ 8 կտոր
23 000,00 ֏
Սեթ Ֆոր Սիզնս
48 կտոր, 1555գ, 2268 կկալ, Կալիֆորնիա Տեմպուրա ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա տեմպուրա ռոլլ 8 կտոր, Եվրոպա ռոլլ 8 կտոր, Վուլկան ռոլլ 8 կտոր, ռոլլ Սմոքի Բեկոն 8 կտոր, Ֆուջի ռոլլ 8 կտոր
22 000,00 ֏
Սեթ Իմպերիա
42 կտոր, 730գ, 1087 կկալ, Սյակե նիգիրի 3 հատ, Ունագի նիգիրի 3 հատ, Թունա նիգիրի 3 հատ, Էբի նիգրիր 3 հատ, Տակո նիգիրի 3 հատ, Իկա նիգիրի 3 հատ, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Սյակե մակի 8 կտոր, Ավոկադո մակի 8 կտոր
22 000,00 ֏
Սեթ Նրբություն
37 կտոր, 770գ, 914 կկալ, Սյակե նիգիրի 3 հատ, Սյակե Կունսեյ նիգիրի 3 հատ, Ունագի նիգիրի 3 հատ, Թունա նիգիրի 3 հատ, Էբի նիգիրի 3 հատ, Տակո նիգիրի 3 հատ, Իկա նիգիրի 3 հատ, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Կալիֆորնիա Սյակե ռոլլ 8 կտոր
21 000,00 ֏
Սեթ Կուադրո
40 կտոր, 1185գ, 1774 կկալ, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Կալիֆորնիա Կլասիկ ռոլլ 8 կտոր, Կինոա ռոլլ 8 կտոր, Ալյասկա ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա Կլասսիկ ռոլլ 8 կտոր
19 000,00 ֏
Ֆիրմային սեթ
40 կտոր, 1085գ, 1513 կկալ, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա Կլասիկ ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա Լայթ ռոլլ 8 կտոր, Կալիֆորնիա Կլասիկ ռոլլ 8 կտոր, Սյակե մակի 4 կտոր, Թունա մակի 4 կտոր
18 000,00 ֏
Սեթ Ընտանեկան
46 կտոր, 930գ, 877 կկալ, Կենզո ռոլլ 8 կտոր, Թունա մակի 8 կտոր, Ունագի մակի 8 կտոր, Կապպա մակի 8 կտոր, Էբի նիգիրի 2 հատ, Թունա նիգիրի 2 հատ
18 000,00 ֏
 Սեթ Տուրանդոտ
29 կտոր, 695գ, 902 կկալ, Ֆիլադելֆիա Լայթ ռոլլ 4 կտոր, Կինոա ռոլլ 4 կտոր, Ծիածան ռոլլ 8 կտոր, Սյակե մակի 4 կտոր, Թունա մակի 4 կտոր, Ունագի նիգրիր 2 հատ, Թունա սաշիմի 4 կտոր
16 000,00 ֏
 Սեթ Կոբե
32 կտոր, 690գ, 901 կկալ, Կալիֆորնիա Կանի ռոլլ 8 կտոր, Ֆիլադելֆիա Լայթ ռոլլ 8 կտոր, Կապպա մակի 4 կտոր, Թունա մակի 4 կտոր, Սյակե մակի 4 կտոր, Ունագի մակի 4 կտոր
11 600,00 ֏
Սեթ Օսակա
16 կտոր, 368գ, 601 կկալ, Կանադա ռոլլ 8 կտոր, Սյակե մակի 4 կտոր, Թունա մակի 4 կտոր
6 900,00 ֏
Սեթ Տոկիո
16 կտոր, 380գ, 464 կկալ, Ֆիլադելֆիա ռոլլ 8 կտոր, Սյակե մակի 4 կտոր, Կապպա մակի 4 կտոր
6 400,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo