New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

Honey boo

Honey boo

Honey boo

store rating 99% Excellent
service fee
890,00 ֏

Translate product list into English

ԿՐԵՊ

Կրեպ 4 եղանակ
300գ, կիվի, բանան, ելակ, անանաս, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
2 300,00 ֏
Կրեպ Բրաունիյով
250գ, կրեպ, շոկոլադ, 8 կտոր բրաունի քեյք, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
2 050,00 ֏
Կրեպ Հանի Բու
300գ, կրեպ ռոլլ, կիվի, բանան, ելակ, անանաս, պաղպաղակ, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
2 000,00 ֏
Կրեպ Կինդերով
250գ, կրեպ, կրեպ կինդերով և բանանով, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադով
1 950,00 ֏
Կրեպ Կիտ-Կատով
250գ, կրեպ ռոլլ, Կիտ-Կատ, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
1 900,00 ֏
Կրեպ Մարսով
250գ, կրեպ ռոլլ փաթաթված մարս 3 տեսակի, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադով, կարամել սոուս
1 800,00 ֏
Կրեպ Բաունտիով
250գ, կրեպ ռոլլ փաթաթված, միջուկ՝ բաունտի, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ, կոկոս
1 800,00 ֏
Կրեպ Նեսքուիկով
250գ, կրեպ ռոլլ, նեսքուիկ, 3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
1 800,00 ֏
Կրեպ ելակով
Ելակովկրեպ 3 տեսակի բելիգիական շոկոլադով
1 700,00 ֏
Կրեպ բանանով
250գ, բանանով կրեպ ռոլլ փաթաթված 3 տեսակի բելգիական շոկոլադով
1 500,00 ֏
Կրեպ շոկոլադով
3 տեսակի բելգիական շոկոլադ
1 300,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo