New here? Sign up for the chance of winning a free delivery.

MIS'

MIS'

MIS'

store rating 99% Excellent
service fee
560,00 ֏

Translate product list into English

ՍԹԵՅՔ

Մսագործի սթեյք կրակով (երկուսի համար)
26 000,00 ֏
Ռիբայ անգուս բիֆ
15 500,00 ֏
Տամագավկ
9 800,00 ֏
Չակ ռոլ
9 200,00 ֏
Իջեվանի խոզի տամագավկ
8 800,00 ֏
Ռիբայ
8 700,00 ֏
Նյու Յորք
7 800,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your glovo