Zhengyal by Dandoor (Oureesh)

Zhengyal by Dandoor (Oureesh)

Zhengyal by Dandoor (Oureesh)

store promotion Free delivery on orders over 5,500 ֏
store rating 97%
store eta -
store rating
610,00 ֏
Glovo Prime
Prime
square icon

Sections

Ժենգյալ

Ղավուրմայով
կանաչիներ, համեմունքներ, ղավուրմա
1,200,00 ֏
Բաստուրմայով
կանաչիներ, համեմունքներ, բաստուրմա
1,000,00 ֏
Սուջուխով
սուջուխ, խմոր, կանաչիներ, բուսական յուղ, համեմունքներ
1,000,00 ֏
Լոռի պանրով
կանաչիներ, համեմունքներ, լոռի պանիր
800,00 ֏
Նռով
կանաչիներ, համեմունքներ, նուռ
800,00 ֏
Լոլիկի չրով
Ժենգյալով հաց, լոլիկի չիր
800,00 ֏
Թթու լավաշով
կանաչիներ, համեմունքներ, թթու լավաշ
750,00 ֏
Ժենգյալ թթու ծիծակով
կանաչիներ, համեմունքներ, թթու ծիծակ կանաչիներ, համեմունքներ, թթու ծիծակ
750,00 ֏
Դասական ժենգյալ
կանաչիներ, համեմունքներ
700,00 ֏
Թերթերուկ խորիզով
Քաղցր լոշիկ
500,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your order

Frequently asked questions

Are there any promos for Zhengyal by Dandoor (Oureesh) in Glovo?
Always look for discounted products and current special offers, which are marked in yellow. Sometimes you can find special offers such as 2 for 1 or discounted delivery!
How do other customers rate Zhengyal by Dandoor (Oureesh)?
Zhengyal by Dandoor (Oureesh) was recommended by 97% of customers who ordered their glovo from there. Place your order today and check if you also like it.
Is there a minimum order value at Zhengyal by Dandoor (Oureesh)?
There is a minimum order quantity at Zhengyal by Dandoor (Oureesh). But don’t worry - if you don’t reach you will only have to pay an additional fee, but your glovo will be delivered to you anyways!