PIZZA HUT

PIZZA HUT

square icon

Sections

Top sellers

Կոմբո Մսի Սիրահարների Համար
Մսի սիրահարներ մեծ, Կծու Մսային Մեծ, Հավով Բարբեքյու Մեծ
8,800,00 ֏
2+1
-31%
Պեպպերոնիի Սիրահարներ 33 սմ (Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի) Կվատրո Ֆորմաջի 33 սմ (Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, ռոկֆոր, չեդդեր, պարմեզան) Իտալական 33 սմ (Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, խոզապուխտ, պեպպերոնի)
5,076,40 ֏ 7,400,00 ֏
Կոմբո 3 միջին պիցցաներով
-20%
Ջուլիետա միջին, Կվատրո Ֆորմաջի միջին, Իտալական միջին
4,800,00 ֏ 6,000,00 ֏
Պիցցա Սեթ
Կեսար 27cm Պան/Դասական Նյու-Յորքեր 27cm Պան/Դասական Կետչուպ Բոքս Նագգեթով
4,900,00 ֏
Դաբլ Պեպպերոնի - Չիզի Բայթս / 27 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի
3,850,00 ֏
Դաբլ Պեպպերոնի - Դասական / 33 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի
3,850,00 ֏
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 33 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի։
3,600,00 ֏
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 33 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի։
3,600,00 ֏
Պեպպերոնիի Սիրահարներ- Չիզի Բայթս / 27 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի։
3,600,00 ֏
Նյու-Յորքեր-Դասական / 33 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, խոզապուխտ, սունկ
3,200,00 ֏
Ուսանողական կոմբո
-32%
Պիցցա Պեպպերոնիի սիրահարներ (27 սմ, 6 կտոր) դասական/պան, Հաթսթեր, Կոկա Կոլա 0.5լ
2,046,00 ֏ 3,000,00 ֏
Մարգարիտա-Պան / 33 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, լոլիկ։
2,800,00 ֏
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Պան / 27 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի։
2,700,00 ֏
Պեպպերոնիի Սիրահարներ-Դասական / 27 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, պեպպերոնի։
2,700,00 ֏
Իտալական-Պան / 27 սմ
Տոմատի սոուս, մոցարելլա պանիր, խոզապուխտ, պեպպերոնի։
2,500,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your order

Frequently asked questions

When can I order delivery from PIZZA HUT?
During PIZZA HUT’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.
How do other customers rate PIZZA HUT?
PIZZA HUT was recommended by 97% of customers who ordered their glovo from there. Place your order today and check if you also like it.