Pizza Pino

Pizza Pino

Pizza Pino

store rating 89%
store eta -
store rating
660,00 ֏
square icon

Sections

Միջին

Պիցցա Պինո 30սմ, 6 կտոր
պրոշուտտո, խոզապուխտ, ռուկոլա, չերրի լոլիկ, պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ
3,700,00 ֏
Պիցցա Կուատրո Ֆորմաջի 30սմ, 6 կտոր
պանիր Ռոկֆոր, Մոցարելլա, Գաուդա, Պարմեզան, Կեսար սոուս
3,600,00 ֏
Պիցցա Մսային 30սմ, 6 կտոր
խոզապուխտ, ֆիլե, պեպերոնի, պանիր Մոցարելլա, կետչուպ
3,400,00 ֏
Պիցցա Բեկոնով 30սմ, 6 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, բեկոն, չերրի, եգիպտացորեն, կանաչ պղպեղ
3,200,00 ֏
Պիցցա Կապրեզե 30սմ, 6 կտոր
Մոցարելլա, Ֆրեշ Մոցարելլա, լոլիկ, Պեստո սոուս, կրեմ բալզամիկ, կետչուպ
3,200,00 ֏
Պիցցա Վենեցիա, 30սմ, 6 կտոր
Սերուցք, մոցարելլա, հավի կրծքամիս, սունկ, եգիպտացորեն
3,100,00 ֏
Պիցցա Կեսար 30սմ, 6 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, Պարմեզան պանիր, Չերրի լոլիկ, Կեսար սոուս
2,900,00 ֏
Պիցցա Հավով 30սմ, 6 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ, ձիթապտուղ
2,800,00 ֏
Պիցցա Կծու Պեպերոնի 30սմ, 6 կտոր
պեպերոնի, Մոցարելլա պանիր, հալապենո, կետչուպ
2,800,00 ֏
Պիցցա Պեպերոնի 30սմ, 6 կտոր
պեպերոնի, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
2,700,00 ֏
Պիցցա Դիաբլո 30սմ, 6 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, խոզապուխտ, սունկ, կանաչ պղպեղ, հալապենո, կծու մայոնեզ
2,650,00 ֏
Պիցցա Խոզապուխտով և սնկով 30սմ, 6 կտոր
խոզապուխտ, սունկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
2,500,00 ֏
Պիցցա Ստռաչատելլա միջին, 6 կտոր
Լոլիկի սոուս, ստռաչատելլա, ռուկոլլա
2,500,00 ֏
Պիցցա Ամբողջական խոզապուխտով 30սմ, 6 կտոր
խոզապուխտ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
2,400,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա Օրեգանոյով 30սմ, 6 կտոր
պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ, օրեգանո
2,100,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա 30սմ, 6 կտոր
լոլիկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
2,100,00 ֏

Փոքր

Պիցցա Պինո 25սմ, 4 կտոր
պրոշուտտո, խոզապուխտ, ռուկոլա, չերրի լոլիկ, պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ
2,800,00 ֏
Պիցցա Բեկոնով 25սմ, 4 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, բեկոն, չերրի, եգիպտացորեն, կանաչ պղպեղ
2,700,00 ֏
Պիցցա Կուատրո Ֆորմաջի 25սմ, 4 կտոր
պանիր Ռոկֆոր, Մոցարելլա, Գաուդա, Պարմեզան, Կեսար սոուս
2,700,00 ֏
Պիցցա Մսային 25սմ, 4 կտոր
խոզապուխտ, ֆիլե, պեպերոնի, պանիր Մոցարելլա, կետչուպ
2,500,00 ֏
Պիցցա Կապրեզե 25սմ, 4 կտոր
Մոցարելլա, Ֆրեշ Մոցարելլա, լոլիկ, Պեստո սոուս, կրեմ բալզամիկ, կետչուպ
2,400,00 ֏
Պիցցա Վենեցիա 25սմ, 4 կտոր
Սերուցք, մոցարելլա, հավի կրծքամիս, սունկ, եգիպտացորեն
2,200,00 ֏
Պիցցա Կծու Պեպերոնի 25սմ, 4 կտոր
պեպերոնի, Մոցարելլա պանիր, հալապենո, կետչուպ
2,000,00 ֏
Պիցցա Կեսար 25սմ, 4 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, Պարմեզան պանիր, Չերրի լոլիկ, Կեսար սոուս
2,000,00 ֏
Պիցցա Հավով 25սմ, 4 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ, ձիթապտուղ
2,000,00 ֏
Պիցցա Ստռաչատելլա փոքր, 4 կտոր
Լոլիկի սոուս, ստռաչատելլա, ռուկոլլա
1,950,00 ֏
Պիցցա Պեպերոնի 25սմ, 4 կտոր
պեպերոնի, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
1,900,00 ֏
Պիցցա Դիաբլո 25սմ, 4 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, խոզապուխտ, սունկ, կանաչ պղպեղ, հալապենո, կծու մայոնեզ
1,850,00 ֏
Պիցցա Խոզապուխտով և սնկով 25սմ, 4 կտոր
խոզապուխտ, սունկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
1,800,00 ֏
Պիցցա Ամբողջական խոզապուխտով 25սմ, 4 կտոր
խոզապուխտ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
1,700,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա 25սմ, 4 կտոր
լոլիկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
1,600,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա Օրեգանոյով 25սմ, 4 կտոր
պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ, օրեգանո
1,600,00 ֏

Մեծ

Պիցցա Պինո 35սմ, 8 կտոր
պրոշուտտո, խոզապուխտ, ռուկոլա, չերրի լոլիկ, պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ
4,300,00 ֏
Պիցցա Մսային 35սմ, 8 կտոր
խոզապուխտ, ֆիլե, պեպերոնի, պանիր Մոցարելլա, կետչուպ
4,200,00 ֏
Պիցցա Բեկոնով 35սմ, 8 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, բեկոն, չերրի, եգիպտացորեն, կանաչ պղպեղ
4,150,00 ֏
Պիցցա Կուատրո Ֆորմաջի 35սմ, 8 կտոր
պանիր Ռոկֆոր, Մոցարելլա, Գաուդա, Պարմեզան, Կեսար սոուս
4,100,00 ֏
Պիցցա Կապրեզե 35սմ, 8 կտոր
Մոցարելլա, Ֆրեշ Մոցարելլա, լոլիկ, Պեստո սոուս, կրեմ բալզամիկ, կետչուպ
4,100,00 ֏
Պիցցա Վենեցիա, 35սմ, 8 կտոր
Սերուցք, մոցարելլա, հավի կրծքամիս, սունկ, եգիպտացորեն
3,900,00 ֏
Պիցցա Կեսար 35սմ, 8 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, Պարմեզան պանիր, Չերրի լոլիկ, Կեսար սոուս
3,500,00 ֏
Պիցցա Դիաբլո 35սմ, 8 կտոր
Լոլիկի սոուս, մոցարելլա, խոզապուխտ, սունկ, կանաչ պղպեղ, հալապենո, կծու մայոնեզ
3,400,00 ֏
Պիցցա Կծու Պեպերոնի 35սմ, 8 կտոր
պեպերոնի, Մոցարելլա պանիր, հալապենո, կետչուպ
3,400,00 ֏
Պիցցա Ստռաչատելլա մեծ, 8 կտոր
Լոլիկի սոուս, ստռաչատելլա, ռուկոլլա
3,250,00 ֏
Պիցցա Հավով 35սմ, 8 կտոր
հավի կրծքամիս, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ, ձիթապտուղ
3,200,00 ֏
Պիցցա Խոզապուխտով և սնկով 35սմ, 8 կտոր
խոզապուխտ, սունկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
3,100,00 ֏
Պիցցա Ամբողջական խոզապուխտով 35սմ, 8 կտոր
խոզապուխտ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
3,000,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա Օրեգանոյով 35սմ, 8 կտոր
պանիր Մոցարելլա, Պարմեզան, կետչուպ, օրեգանո
2,500,00 ֏
Պիցցա Մարգարիտա 35սմ, 8 կտոր
լոլիկ, Մոցարելլա պանիր, կետչուպ
2,500,00 ֏

Browse similar stores in these categories:

Your order

Frequently asked questions

Are there any promos for Pizza Pino in Glovo?
Always look for discounted products and current special offers, which are marked in yellow. Sometimes you can find special offers such as 2 for 1 or discounted delivery!
When can I order delivery from Pizza Pino?
During Pizza Pino’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.
How do other customers rate Pizza Pino?
Pizza Pino was recommended by 89% of customers who ordered their glovo from there. Place your order today and check if you also like it.
Is there a minimum order value at Pizza Pino?
There is a minimum order quantity at Pizza Pino. But don’t worry - if you don’t reach you will only have to pay an additional fee, but your glovo will be delivered to you anyways!