Joli vet center

Joli vet center

square icon

Разделы

Կատվի լցանյութներ

Լցանյութ սիլիկոնե․ Լավանդա / Silicagel Cat Litter 7,6L: Lavender
14 400,00 ֏
Լցանյութ փայտե գրանուլներ / Magic Litter Wooden Rolls 8L
8 500,00 ֏
Ferribiella լցանյութ / Ferribiella Asssorbella litter 6L
8 700,00 ֏

Հիգիենիկ տակաշորներ

Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 10x: Ferribiella (Basic; 90x120)
10 600,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Basic; 90x120)
1 100,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 50x: Ferribiella (Basic; 60x60)
13 500,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Basic; 60x60)
300,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 30x: Ferribiella (Flower; 60x60)
11 500,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Flower; 60x60)
400,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 15x: Ferribiella (Premium; 40x60)
4 200,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Premium; 40x60)
300,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Premium; 60x60)
370,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 30x: Ferribiella (Premium; 60x60)
10 500,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic puppy pads 1x: Ferribiella (Premium; 60x90)
550,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Ultra; 60x60)
450,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 20x: Ferribiella (Ultra; 60x60)
8 500,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 1x: Ferribiella (Charcoal; 60x60)
850,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 20x: Ferribiella (Charcoal; 60x60)
16 100,00 ֏
Հիգիենիկ տակաշոր / Hygienic pads 50x: Ferribiella (Charcoal; 60x60)
40 500,00 ֏

Տակդիրներ

Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147452)
700,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 10x: Ferribiella (147452)
6 500,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147453)
750,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 10x: Ferribiella (147453)
7 000,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147449)
600,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 12x: Ferribiella (147449)
6 800,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147451)
900,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 10x: Ferribiella (147451)
8 500,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147450)
750,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 12x: Ferribiella (147450)
9 000,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 1x: Ferribiella (147448)
900,00 ֏
Տակդիր / Diaper for pets 12x: Ferribiella (147448)
10 500,00 ֏

Բժշկական օձիքներ

Բժշկական օձիք / Medical collar N12,5
1 900,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N15
2 800,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N24.5
5 500,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N10: Talsimed
3 800,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N15: Talsimed
5 800,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N20: Talsimed
6 800,00 ֏
Բժշկական օձիք / Medical collar N30: Talsimed
8 500,00 ֏

Շամպուններ շների

Շամպուն մազաթափության դեմ / Francodex Shampoo anti-hair loss 250ml
5 900,00 ֏
Շամպուն հոտի դեմ 250մլ / Francodex Shampoo anti-odour 250ml
6 600,00 ֏
Շամպուն կարգավորող 250մլ / Francodex Shampoo sebum-regulating 250ml
6 500,00 ֏
Շամպուն խոնավեցնող 250մլ / Francodex Shampoo Moisturizing 250ml
6 600,00 ֏
Շամպուն խճճվածության դեմ 250 մլ / Francodex Detangling Shampoo 250ml
5 500,00 ֏
Շամպուն սպիտակ մազածածկույթի 250մլ / Francodex White Coat Shampoo 250ml
5 800,00 ֏
Շամպուն չոր 250մլ / Francodex Rinse-Free Shampoo 250ml
5 500,00 ֏
Շամպուն սև մազածածկույթի 250մլ / Francodex Dark Coat Shampoo 250ml
6 600,00 ֏
Շամպուն ձագերի 250մլ / Francodex Shampoo Puppy 250ml
5 800,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (00)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (01)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (02)
5 300,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (03)
5 800,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (04)
5 800,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (05)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (06)
5 700,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (07)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն ձագերի 250մլ / Ferribiella Shampoo puppy 250ml (08)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (09)
5 800,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (10)
5 300,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (11)
5 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (13)
7 900,00 ֏
Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (14)
7 000,00 ֏
Ferribiella չոր Շամպուն 300մլ / Ferribiella dry Shampoo 300ml
11 300,00 ֏
Շամպուն ձագերի համար / Shampoo for puppies 250ml: BiOdene
7 400,00 ֏
Շամպուն խճճվածության դեմ / Detangling Shampoo 250ml: BiOdene
6 500,00 ֏
Շամպուն քորի դեմ / Shampoo anti-itching 250ml: BiOdene
6 500,00 ֏
Շամպուն ունիվերսալ / All coat shampoo 250ml: BiOdene
5 500,00 ֏
Շամպուն սպիտակ մազածածկույթի / Francodex White Coat Shampoo 1000ml
17 000,00 ֏
Շամպուն քորի դեմ / Francodex Shampoo anti-itching 1000ml
17 000,00 ֏

Շամպուններ կատուների

Ferribiella Շամպուն 250մլ / Ferribiella Shampoo 250ml (12)
5 900,00 ֏
Francodex շամպուն 250մլ / Francodex shampoo 250ml (147487)
6 000,00 ֏
Francodex Շամպուն 250մլ / Francodex Shampoo 250ml (147531)
6 000,00 ֏
BiOdene չոր Շամպուն 125մլ / Biodene Shampoo rinse-free 125ml
7 600,00 ֏
Ferribiella չոր Շամպուն 300մլ / Ferribiella dry Shampoo 300ml
11 300,00 ֏

Բժշկական շամպուններ

Շամպուն Hypo Activ 125ml
5 300,00 ֏
Շամպուն Septi Activ 125ml
5 300,00 ֏
Շամպուն Derm Activ 125մլ
5 300,00 ֏

Հիգիենիկ լոսյոններ

Ականջները մաքրող լոսյոն / Cleaning ears lotion 100ml: Ferribiella
5 300,00 ֏
Աչքերը մաքրող լոսյոն / Cleaning ears lotion 100ml: Ferribiella
5 300,00 ֏
Շիայի յուղ / Shea butter 50ml: Ferribiella
8 500,00 ֏
Ականջի լոսյոն / Ear cleansing lotion 60ml: Francodex
5 100,00 ֏
Ականջի լոսյոն / Ear cleansing lotion 125ml: Francodex
6 500,00 ֏
Աչքերի լոսյոն / Eye cleansing lotion 60ml: Francodex
6 000,00 ֏
Վերականգնող սփրեյ / Repair spray 100ml: Francodex
6 600,00 ֏
Հանգստացնող սփրեյ / Calming spray 100ml: Francodex
6 000,00 ֏

Բերանի խոռոչի հիգիենա (շների և կատուների)

Francodex դենտալ հեղուկ 250մլ / Francodex Fresh dent 250ml
8 500,00 ֏
Francodex դենտալ հեղուկ 500մլ / Francodex Fresh dent 500ml
17 000,00 ֏
Francodex դենտալ սփրեյ 100մլ / Francodex anti-bad breath spray 100ml
6 500,00 ֏
Vetfood դենտալ հեղուկ 250մլ / Vetfood Healthy Gums 250ml
7 300,00 ֏
Ատամի խոզանակ 2-ը 1-ում / Double Toothbrush: Ferribiella
1 400,00 ֏

Սանրեր

Սանր ինքնամաքրվող / Autocleaning Brush S: Ferribiella (142221)
6 800,00 ֏
Սանր ինքնամաքրվող / Autocleaning Brush M: Ferribiella (142209)
10 200,00 ֏
Սանր ինքնամաքրվող / Autocleaning Brush L: Ferribiella (142208)
11 200,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS4093)
6 300,00 ֏
Սանր / Brush M: Ferribiella (PTTS4092)
6 900,00 ֏
Սանր / Brush L: Ferribiella (PTTS4091)
9 100,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS6093)
6 000,00 ֏
Սանր / Brush M: Ferribiella (PTTS6092)
7 100,00 ֏
Սանր / Brush L: Ferribiella (PTTS6091)
8 900,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS3091)
8 900,00 ֏
Սանր / Brush L: Ferribiella (PTTS3093)
10 500,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS1001)
3 400,00 ֏
Սանր / Brush M: Ferribiella (PTTS1005)
3 400,00 ֏
Սանր / Brush L: Ferribiella (PTTS1006)
3 600,00 ֏
Սանր / Brush XL: Ferribiella (PTTS1007)
5 500,00 ֏
Սանր / Magic Brush S: Ferribiella (PTTS051)
10 900,00 ֏
Սանր / Magic Brush M: Ferribiella (PTTS052)
12 500,00 ֏
Սանր / Magic Brush L: Ferribiella (PTTS053)
13 700,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS1013/S)
3 700,00 ֏
Սանր / Brush S: Ferribiella (PTTS1014/S)
3 900,00 ֏
Սանր / Brush : Ferribiella (PTTS022)
3 600,00 ֏
Ռետինե Խոզանակ / Rubber Brush: Ferribiella (PTTS010A)
3 400,00 ֏
Խոզանակ / Brush։ Ferribiella (PTTS002B)
4 500,00 ֏
Մերսման սարք / Massage device
91 500,00 ֏

Եղունգների խնամք

Եղունգի խարտոց / Nail file: Ferribiella (PG360A)
3 300,00 ֏
Եղունգի մկրատ / Nail cutter: Ferribiella (PTT040)
4 800,00 ֏
Եղունգի մկրատ / Nail cutter: Ferribiella (PTT041)
5 900,00 ֏
Եղունգ կտրիչ / Nail cutter: Ferribiella (PTT712)
7 600,00 ֏
Եղունգ կտրիչ / Nail cutter: Ferribiella (PTT711)
10 200,00 ֏

Թաց անձեռոցիկներ

Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN51)
1 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50MIC)
2 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50SEN)
2 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50ZEN)
2 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50ERB)
2 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50XTR)
2 500,00 ֏
Թաց անձեռոցիկ / Wet wipes: Ferribiella (IGN50MUS)
2 500,00 ֏

Смотреть похожие заведения в этой категории:

Ваш заказ

Часто задаваемые вопросы

Предлагает ли заведение «Joli vet center» акции или бонусы пользователям Glovo?
Обращайте внимание на товары, предлагаемые со скидкой, а также на текущие спецпредложения, выделенные в приложении желтым цветом. Если вам улыбнется удача, вы сможете найти такие выгодные специальные предложения, как 2 по цене 1 или доставка со скидкой!
В какое время можно заказать доставку из заведения «Joli vet center»?
Сделать заказ можно в любое время, когда заведение «Joli vet center’s» открыто на нашей платформе. Заказав в приложении или на веб-сайте, вы получите фирменную быструю доставку и сможете насладиться вашим заказом Glovo уже через несколько минут! Вы также можете назначить доставку на удобное для вас время, даже если выбранное заведение в данный момент закрыто.
Какие оценки получает заведение «Joli vet center» от других клиентов?
Заведение «Joli vet center» рекомендуют многие клиенты (100%), сделавшие там хотя бы один заказ. Сделайте заказ прямо сейчас и составьте свое собственное мнение.
Существует ли в заведении «Joli vet center» минимальная сумма заказа?
Да, в заведении «Joli vet center» установлена минимальная сумма товаров в корзине. Но не волнуйтесь — при заказе на меньшую сумму вам лишь придется заплатить дополнительный сбор, но доставка вашего заказа Glovo будет осуществлена в любом случае!