Alitas del Cadillac

Alitas del Cadillac

Alitas del Cadillac

service fee
Ova je trgovina trenutačno zatvorena. Tražiš li nešto slično?

Promo Glovo

14 alitas, 300 gramos de papas, dos Colas de 400 ml

$16.99

Combo personal

8 alitas de un sabor, 150 gramos de papas, una cola de 400 ml

$12.99

Combo genial

20 alitas, 300 gramos de papas y bebida de 1.35 litros

$25.99

Combo pelotero

25 alitas, 300 gramos de papa y 3 Budweiser

$32.99

Combo ejecutivo

30 alitas, 450 gramos de papas, bebida de 1.35 litros

$35.99

Combo family 1

40 alitas, 600 gramos de papas, Cola de 1.35

$45.99

8 unidades de alitas

$11.49

12 unidades de alitas

$15.25

20 unidades de alitas

$24.49

8 alitas Jack Daniel's old

$12.99

12 alitas Jack Daniel's old

$15.99

20 ailtas Jack Daniel's old

$25.99

Porción de papas

$4.75

Coca Cola (400 ml)

$1.50

Budweiser (330 ml)

$2.25

Promo 3x5 Budweiser (330 ml)

$5.00

Jarra pink lemonade (500 ml)

$9.00

Tvoj glovo

Privremeno zatvoreno
Privremeno zatvoreno