La Caída by Dulssini

La Caída by Dulssini

La Caída by Dulssini

service fee
Bez tvoje adrese ne možemo biti sigurni dostavlja li ovaj restoran/trgovina u tvom kvartu.

Hamburguesa simple

Hamburguesa de carne con pan, ensalada y queso

€3,16

Hamburguesa con papas

Hamburguesa de carne con pan, ensalada, queso y papas fritas

€4,31

Hamburguesa con papas y alitas

Hamburguesa de carne con pan, queso, papas fritas, alitas y salsa BBQ

€6,90

Papi carne

Con papas fritas y ensalada

€3,16

Papi pollo

Con papas fritas y ensalada

€3,45

Alitas BBQ

Con salsa BBQ

€4,89

Tvoj glovo

Privremeno zatvoreno
Privremeno zatvoreno