Herencia Manabita

Herencia Manabita

Herencia Manabita

service fee
$2.25
W tej chwili lokal jest zamknięty. Szukasz podobnego miejsca?

Congelados: Boloncitos de verde Mixtos (10 unidades)

$8.25

Congelados: Mini Mix congelados (45 unidades)

500gr de bolitas de masa de tortilla yuca, masa de corviches y masa de boloncitos mixtos de verde con queso y chicharron

$10.00

Congelados: Salprieta (1/2 libra)

$3.30

Congelados: Tortillas de yuca (10 unidades)

$6.00

Congelados: Salprieta (1 libra)

$6.60

Congelados: Corviches (6 unidades)

$7.00

Congelados: Bolones de maduro con salprieta

$4.40

Twoje Glovo

Czasowo zamknięte
Czasowo zamknięte