Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

service fee
1,99 €
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 13:00
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Cremontano Vaniglia biscotto (500 ml)

Helado italiano de vainilla con cookies

7,95 €

Cremontano Cioccolato pralinato (500 ml)

Helado italiano de chocolate con praliné

7,95 €

Cremontano Fior di latte e frutti rossi (500 ml)

Helado italiano de nata con frutos rojos

7,95 €

Cremontano Arachidi caramellate (500 ml)

Helado italiano de cacahuete caramelizado

7,95 €

Cremontano Stracciatella Rocher (500 ml)

Helado italiano de crema con bombón Rocher

7,95 €

Cremontano Nocciola (500 ml)

Helado italiano de avellana

7,95 €

Cremontano Sorbetto limone (500 ml)

Helado italiano de sorbete de limón

7,95 €

Cremontano Cheesecake (500 ml)

Helado italiano de cheesecake

7,95 €

Cremontano Latte alla cannella (500 ml)

Helado italiano de leche merengada

7,95 €

Cremontano Sorbetto mango (500 ml)

Helado italiano de sorbete de mango

7,95 €

Cremontano Fragola (500 ml)

Helado italiano de fresa

7,95 €

Cremontano Cocco (500 ml)

Helado italiano de coco

7,95 €

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!