Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

service fee
3,49 €
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 19:30
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Cremontano Cheesecake (500 ml)

Helado italiano de cheesecake

7,95 €

Cremontano Stracciatella Rocher (500 ml)

Helado italiano de crema con bombón Rocher

7,95 €

Cremontano Vaniglia biscotto (500 ml)

Helado italiano de vainilla con cookies

7,95 €

Cremontano Cioccolato pralinato (500 ml)

Helado italiano de chocolate con praliné

7,95 €

Cremontano Arachidi caramellate (500 ml)

Helado italiano de cacahuete caramelizado

7,95 €

Cremontano Stracciatella Rocher (500 ml)

Helado italiano de crema con bombón Rocher

7,95 €

Cremontano Nocciola (500 ml)

Helado italiano de avellana

7,95 €

Cremontano Cheesecake (500 ml)

Helado italiano de cheesecake

7,95 €

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!