Las Americas

Las Americas

Las Americas

store rating 94% ძალიან კარგი
service fee
1,99 €
დახარჯე 6,00 € დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: ორშაბათი
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Ternera Asada

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas

11,00 €

Chicharrones

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas verdes

11,00 €

Tacos

7,50 €

Extra De Maduro

3,00 €

Tamalitos Dulces (Humitas)

4,00 €

Salchipapas

5,00 €

Alitas Con Patatas

6,00 €

Nuggets Con Patatas

6,00 €

Tajadas Verdes Con Quesos Fritos

6,00 €

Tortillas Con Quesillo

6,00 €

Plátano Maduro A La Gloria

6,00 €

Tostones Con Queso

6,00 €

Chicharrones Con Tostones

7,00 €

Costilla Frita Con Tostones

7,00 €

Cerdo Con Tostones

7,00 €

Ternera Con Tostones

7,00 €

Pollo Con Tostones

7,00 €

Tacos

7,50 €

Arroz Con Pollo

7,00 €

Arroz Cubana

7,00 €

Pollo Asado

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas

10,50 €

Costilla Frita

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas

10,50 €

Cerdo Asado

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas

10,50 €

Ternera Asada

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas

11,00 €

Chicharrones

Ensalada, queso, chismol, gallo pinto y tortilla o tajadas verdes

11,00 €

Pollo Rostizado

Arroz, ensalada, queso y patatas

11,00 €

Sopa De Rabo De Vaca

Con arroz y tortilla

12,00 €

Plato De Bistec

Arroz, ensalada, queso y tostones

12,00 €

Jalapeño

Arroz, ensalada, queso y tostones

12,00 €

Carne Desmenuzada

Arroz, ensalada, queso y tostones

12,00 €

Pescado

Arroz, ensalada, queso, chismol y tostones

14,00 €

შენი შეკვეთა

დახარჯე 6,00 € დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!