Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

Cremontano di La Tagliatella

store rating --
service fee
1,99 €
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 13:00 VIG
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Cremontano Stracciatella Rocher (500 ml)

Helado italiano de crema con bombón Rocher

7,95 €

Cremontano Cheesecake (500 ml)

Helado italiano de cheesecake

7,95 €

Cremontano Vaniglia biscotto (500 ml)

Helado italiano de vainilla con cookies

7,95 €

Cremontano Stracciatella Rocher (500 ml)

Helado italiano de crema con bombón Rocher

7,95 €

Cremontano Nocciola (500 ml)

Helado italiano de avellana

7,95 €

Cremontano Sorbetto limone (500 ml)

Helado italiano de sorbete de limón

7,95 €

Cremontano Cheesecake (500 ml)

Helado italiano de cheesecake

7,95 €

შენი შეკვეთა