Carrefour Alcohol

Carrefour Alcohol

Carrefour Alcohol

შეკვეთის განთავსებით თქვენ ეთანხმებით აცნობიერებთ და ადასტურებთ დისტანციური ხელშეკრულების წესებს და პირობებს, რომელიც განთავსებულია ასორტიმენტის ქვევით.

store promotion In-store prices
store rating --
store eta -
store rating
5,90₾

შეკვეთის განთავსებით თქვენ ეთანხმებით აცნობიერებთ და ადასტურებთ დისტანციური ხელშეკრულების წესებს და პირობებს, რომელიც განთავსებულია ასორტიმენტის ქვევით.

square icon

Sections

Your order

Frequently asked questions

How can I order Carrefour Alcohol delivery in Tbilisi?
To order your Carrefour Alcohol delivery in Tbilisi, all you have to do is open the Glovo website or app and go to “Alcohol” category. Next, enter your address to see if delivery for Carrefour Alcohol is available in your area of Tbilisi. Then you can choose the products you want and add them to your order. Once you complete the payment, your order will start to be prepared and soon after a courier will bring it directly to your door.
How much does Carrefour Alcohol delivery in Tbilisi cost?
In order to see how much the delivery from Carrefour Alcohol in Tbilisi costs, see the delivery fee at the top of the page. You will also be able to see it in the breakdown of costs before placing your order.
Is Carrefour Alcohol available in Prime?
No. Prime is Glovo’s subscription program where you get unlimited free deliveries from some of our partners and other benefits!
When can I order delivery from Carrefour Alcohol?
During Carrefour Alcohol’s working hours you can place your order at any time. Thanks to our speedfast delivery you will be able to enjoy your glovo within minutes! You can also schedule your delivery to a time that would be convenient for you, even if the store is currently closed.
What kind of products can I order from Carrefour Alcohol?
Carrefour Alcohol offers products from the following category: Alcohol. See the product list above to see what you can order. Don’t hesitate to check also other stores available in Alcohol in Tbilisi.