აფთიაქები: სიახლე : მიტანა ქალაქში — ქუთაისი

ვერაფრის პოვნა ვერ შევძელით. ხომ არ ცდიდი ხელახლა, განსხვავებული ფილტრაციით?