MashaAllah Indian Restauran

MashaAllah Indian Restauran

MashaAllah Indian Restauran

store rating 95% ძალიან კარგი
service fee
GEL1,70
დახარჯე GEL 12.00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
ამჟამად ობიექტი დახურულია. რაიმე მსგავსს ეძებ?

Chicken Curry

boneless chicken with indian curry sauce

GEL17,50

Chicken Masala

chicken cooked in tomato onion gravy

GEL18,90

Chicken Korma

chicken cooked in special aromatic sauce

GEL21,90

Butter Chicken

chicken cooked with creamy butter sauce

GEL22,50

Chicken Tikka Masala

barbeque chicken cube with gravy sauce

GEL22,90

Garlic Chill Chicken

chicken cooked with garlic and chili

GEL20,50

Chicken Dhansak

chicken and lentil with special gravy

GEL20,90

Chicken karahi

chicken cooked with capsicum

GEL22,50

Chicken Jalfrezi

chicken cooked with capsicum, onion

GEL22,50

Chicken Dopiaza

chicken cooked with onion

GEL21,50

შენი შეკვეთა

დროებით დაკეტილია
დროებით დაკეტილია