Spice Garden Indian Restaurant

Spice Garden Indian Restaurant

Spice Garden Indian Restaurant

store rating 98% შესანიშნავია
service fee
GEL2,50
დახარჯე GEL 12.00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: ხვალ
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Chicken Kadahi

chicken, chili peppers, cilantro, and slivers of ginger

GEL30,00

Mutton Kadahi

mutton, tomato, ginger and garlic heavy curry

GEL38,00

Beef Kadahi

beef, tomato, ginger and garlic heavy curry

GEL38,00

Fish Kadahi

fish, tomato, ginger and garlic heavy curry

GEL38,00

Paneer Kadahi

paneer, tomato, ginger and garlic heavy curry

GEL35,00

შენი შეკვეთა

დახარჯე GEL 12.00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად