სუპერმარკეტი: ნახევარ-ფაბრიკატები : მიტანა ქალაქში — თბილისი