Schirnhofer

Schirnhofer

Schirnhofer

service fee
GEL4,90
Gasta GEL 20.00 para evitares a sobretaxa
Sem a tua morada, não podemos confirmar que este estabelecimento entrega na tua zona.

Bauernpresswurst შირნჰოფერი ლაბა ოჯახური 1 ნაჭერი

GEL2,22

Jagdherrnschinken შირნჰოფერი ლორი მონადირის 1 ნაჭერი

GEL1,58

Kabanossi შირნჰოფერი კაბანოსი 1 ცალი

GEL2,36

Kalbspariser შირნჰოფერი ხბოს პარიზული 1 ნაჭერი

GEL1,00

Kantwurst შინჰოფერი კანტვურსტი 1 ნაჭერი

GEL0,88

Käsekrainer gebraten შირნჰოფერი ქეზეკრაინერი 1 ცალი

GEL5,57

Käseleberkäse gebraten შირნჰოფერი ქეზელებერქეზე შემწვარი 1 ნაჭერი

GEL5,36

knoblauchsalami შირნჰოფერი სალიამი ნივრით 1 ნაჭერი

GEL0,94

Bergwurst შირნჰოფერი ბერგვურსტი 1 ნაჭერი

GEL0,66

Krainer gebraten შირნჰოფერი კრაინერი 1 ცალი

GEL5,57

Krakauer შირნჰოფერი კრაკოვული 1 ნაჭერი

GEL1,07

Krustenbraten შირნჰოფერი კრუსტენბრატენი 1 ნაჭერი

GEL1,79

Kümmelbauch შირნჰოფერი კუმელბაუხი 1 ნაჭერი

GEL1,31

Kürbiskernsalami შირნჰოფერი სალიამი გოგრის მარცვლით 1 ნაჭერი

GEL0,88

Mini-Frankfurter შირნჰოფერი მინი-ფრანკფურტერი 1 ცალი

GEL1,00

Münchner Weißwürste შირნჰოფერი მიუნხენური სარდელი 1 ცალი

GEL2,10

Parmesansalami შირნჰოფერი სალიამი პარმეზანით 1ნაჭერი

GEL0,94

Berner Würstel შირნჰოფერი ბერნული სოსისი 1 ცალი

GEL4,95

Pfefferblock შირნჰოფერი ძეხვი წიწაკით 1 ნაჭერი

GEL1,08

Pfefferkarree შირნჰოფერი კარეიკა შავი წიწაკით 1 ნაჭერი

GEL1,40

Pik.Leberkäse gebraten შირნჰოფერი ლებერქეზე პიკანტური 1 ნაჭერი

GEL4,47

pikantkäsewurst შირნჰოფერი პიკანტური ქეზევურსტი 1 ნაჭერი

GEL0,94

Polnische შირნჰოფერი სერველადი პოლონური 1 ნაჭერი

GEL0,84

Presswurst შირნჰოფერი ღორის ლაბა 1 ნაჭერი

GEL1,13

Puten-Classicer შირნჰოფერი ლორი ინდაურის 1 ნაჭერი

GEL1,67

Putensalami შირნჰოფერი სალიამი ინდაურის 1 ნაჭერი

GEL1,40

Rindersaftschinken შირნჰოფერი ლორი საქონლის რინდერი

GEL1,70

Salami m.schwarz Pfeffer შირნჰოფერი სალიამი შავი წიწაკით 1 ნაჭერი

GEL0,78

Bratwurst შირნჰოფერი ბრატვურსტი 1 ცალი

GEL5,96

Schinkenspeck შირნჰოფერი ლორი უმად გამოყვანილი 1 ნაჭერი

GEL1,57

Selchripperl შირნჰოფერი ნეკნები 100გრ.

GEL4,60

Selchshopf შირნჰოფერი შეიკა 1 ნაჭერი

GEL1,00

Tiroler შირნჰოფერი ტიროლური 1 ნაჭერი

GEL0,60

Toastschinken შირნჰოფერი ტოსტშინკენი 1 ნაჭერი

GEL1,26

Verhackert შირნჰოფერი პაშტეტი დაკეპილი 100გრ

GEL2,50

Vitalschinken შირნჰოფერი ლორი ფიტნესი 1 ნაჭერი

GEL2,09

Wiener შინჰოფერი სერველადი ვენური 1 ნაჭერი

GEL0,98

Champignonwurst შირნჰოფერი ძეხვი მოხარშული შამპინიონით 1 ნაჭერი

GEL0,90

Frankfurter შირნჰოფერი ფრანკფურტერი 1 ცალი

GEL2,50

Hamburger შირნჰოფერი ჰამბურგერი 1 ნაჭერი

GEL0,94

Haussalami შირნჰოფერი სალიამი ოჯახური 1 ნაჭერი

GEL0,67

O teu glovo

Gasta GEL 20.00 para evitares a sobretaxa
Ainda não adicionaste produtos. Quando o fizeres, aparecem aqui!
Ainda não adicionaste produtos. Quando o fizeres, aparecem aqui!