McDonald's

McDonald's

McDonald's

store rating 97% Отлично
service fee
2,70₾
В настоящий момент это заведение закрыто. Ищете что-нибудь похожее?

მაკმენიუ

ბიგ თეისთი ქათმით მაკმენიუ
20,35 ₾
ბიგ თეისთის მაკმენიუ
20,35 ₾
ბიგმაკის მაკმენიუ
17,35 ₾
სამმაგი ჩილი ჩიზბურგერის მაკმენიუ
17,35 ₾
ბიგ თეისთი როლის მაკმენიუ
16,20 ₾
როიალ ჩიზბურგერის მაკმენიუ
15,80 ₾
სამმაგი ჩიზბურგერის მაკმენიუ
15,35 ₾
სამმაგი ჩიქენ ჩიზბურგერის მაკმენიუ
15,35 ₾
ორმაგი ვეჯი ბურგერის მაკმენიუ (სამარხვო)
13,65 ₾
ორმაგი ჩილი ჩიზბურგერის მაკმენიუ
13,35 ₾
ორმაგი მაკფრეშის მაკმენიუ
13,35 ₾
ჩიქენ როლის მაკმენიუ
13,35 ₾
ჩიქენ სენდვიჩის მაკმენიუ
12,85 ₾
მაკ ჩიქენის მაკმენიუ
-25%
9,49 ₾ 12,65 ₾
ვეჯი ბურგერის მაკმენიუ
12,35 ₾
ორმაგი ჩიქენ ჩიზბურგერის მაკმენიუ
12,05 ₾
ორმაგი ჩიზბურგერის მაკმენიუ
-25%
9,04 ₾ 12,05 ₾
9ც ჩიქენ მაკ ნაგეტსის მაკმენიუ
11,95 ₾
ფილე-ო-ფიშის მაკმენიუ
11,95 ₾
მაკფრეშის მაკმენიუ
11,35 ₾
5ც სტრიფსის მაკმენიუ
11,20 ₾
6 მაკ ნაგეტსის მაკმენიუ
10,95 ₾
ჩიზბურგერის მაკმენიუ
9,35 ₾
ტოსტი ბეკონით მაკმენიუ
9,15 ₾
ჰამბურგერის მაკმენიუ
9,15 ₾
მინი ჩიქენის მაკმენიუ
8,65 ₾
4ც ჩიქენ მაკ ნაგეტსის მაკმენიუ
8,45 ₾
მაკ ტოსტის მაკმენიუ
8,35 ₾

Ваш заказ