McDonald's

McDonald's

McDonald's

store rating 97% Отлично
service fee
2,70₾
В настоящий момент это заведение закрыто. Ищете что-нибудь похожее?

ცივი სასმელები

ფორთხლის წვენი
4,75 ₾
ალუბლის ლიმონათი
4,60 ₾
საზამთროს ლიმონათი
4,60 ₾
უალკოჰოლო ჰაინეკენი
4,50 ₾
კოკა-კოლა
3,95 ₾
კოკა-კოლა შაქრის გარეშე
3,95 ₾
სპრაიტი
3,95 ₾
ფანტა
3,95 ₾
ვაშლისა და მსხლის წვენი
3,95 ₾
წყალი
2,50 ₾

Ваш заказ