Zalogajnica i prodavaonica Šanjek

Zalogajnica i prodavaonica Šanjek

Zalogajnica i prodavaonica Šanjek

service fee

Dodatna naknada za narudžbe male vrijednosti: 5kn za narudžbe ispod 30 kn

Potroši Kn 30,00 i izbjegni nadoplatu
Zakaži za: 2021.08.16
Bez tvoje adrese ne možemo biti sigurni dostavlja li ovaj restoran/trgovina u tvom kvartu.

Safalada kuhano

Kn26,00

Kobasice kuhane

Kn26,00

Hrenovke kuhane

Kn24,00

Debrecinka kuhano

Kn24,00

Češnjovka kuhano

Kn26,00

Ždrebaća kuhana

Kn26,00

Hot dog kuhani

Kn14,00

Vinogradske kobasice

1kg

Kn72,00

Domaće kobasice

1kg

Kn50,00

Dijabet kobasica

1kg

Kn54,00

Hrenovka

1kg

Kn54,00

Jeger specijal

1kg

Kn54,00

Safalada

1kg

Kn54,00

Češnjovka

1kg

Kn56,00

Pikant debrecinka

1kg

Kn56,00

Pikant kobasica

1kg

Kn56,00

Slavonska kobasica

1kg

Kn175,00

Špekerica

1kg

Kn45,00

Ždrebeča kobasica

1kg

Kn59,00

Lovačka salama

1kg

Kn45,00

Srijemska salama

1kg

Kn175,00

Posebna salama

1kg

Kn49,00

Tirolska

1kg

Kn49,00

Tlačenica

1kg

Kn49,00

Vikend salama

1kg

Kn52,00

Bečka salama

1kg

Kn54,00

Šunkarica

1kg

Kn68,00

Dijabet salama

1kg

Kn69,00

Ždrebeća salama

1kg

Kn75,00

Barok salama

1kg

Kn100,00

Trajna salama od divljači

1kg

Kn175,00

Varaždinska salama

1kg

Kn175,00

Zimska salama

1kg

Kn175,00

Domaći špek

Kn82,00

Domaća panceta

Kn95,00

Konjski pršut

Kn250,00

Hot dog

Kn14,00

Kuhane debrecinke

Kn24,00

Kuhane hrenovke

Kn24,00

Kuhane češnjovke

Kn26,00

Kuhane kobasice

Kn26,00

Kuhane safalade

Kn26,00

Kuhane ždrebeće kobasice

Kn26,00

Tvoj glovo

Potroši Kn 30,00 i izbjegni nadoplatu
Još nije dodan nijedan proizvod. Kad to učiniš, vidjet ćeš ih ovdje!
Još nije dodan nijedan proizvod. Kad to učiniš, vidjet ćeš ih ovdje!