Yasir Snacks

Yasir Snacks

Yasir Snacks

store rating --
service fee
დახარჯე € 5,00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
Marketplace.
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 18:00 BOL
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Panino golosone

Mozzarella, maionese, funghi e prosciutto cotto

€5,50

Panino primavera

Mozzarella e misto di verdure

€6,00

Panino estivo

Pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto crudo e rucola

€6,00

Panino Cris

Pomodoro fresco, formaggio, melanzane e prosciutto cotto

€6,00

Panino delicato

Mozzarella, speck, funghi e melanzane

€6,00

Panino classico

Mozzarella, prosciutto cotto, pomodoro fresco, radicchio e maionese

€6,00

Panino tirabaci

Tonno, cipolla, mozzarella e pomodoro fresco

€6,00

Calzone Napoli

Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

€5,50

Calzone farcito

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi e funghi

€6,50

Pizza con Nutella

Pasta di pizza e Nutella

€5,00

Panino calimero

Nutella

€4,50

Acqua naturale 50 cl

€1,00

Acqua naturale 1.5 l

€1,50

Acqua frizzante 50 cl

€1,00

Acqua frizzante 1.5 l

€1,50

Coca-Cola in lattina

€1,50

Fanta in lattina

€1,50

Pepsi in lattina

€1,50

Sprite in lattina

€1,50

Te` al limone in lattina

€1,50

Te` alla pesca in lattina

€1,50

Coca-Cola 1.5 l

€3,00

Fanta 1.5 l

€3,00

Te` al limone 1.5 l

€3,00

Te` alla pesca 1.5 l

€3,00

შენი შეკვეთა

დახარჯე € 5,00 დამატებითი საფასურის თავიდან ასაცილებლად
შეკვეთას უშუალოდ ობიექტი მოგიტანს. გაიგე მეტი