Al Vecchio Galeone - Pollo

Al Vecchio Galeone - Pollo

Al Vecchio Galeone - Pollo

service fee
€1,99
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 18:30 PMO
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Mezzo pollo

Mezzo pollo patate fritte o al forno a scelta

€6,00

Pollo intero

Pollo con patate fritte o al forno a scelta

€12,00

Mezzo pollo

Mezzo pollo patate fritte o al forno a scelta

€6,00

Cosce di pollo

€4,00

Acqua Naturale 50cl

€0,80

Acqua Frizzante 50cl

€0,80

Coca Cola 33cl

€1,50

Coca Cola 1.5l

€2,00

Moretti 33cl

€1,50

Moretti 66cl

€2,50

Heineken 66cl

€3,50

Beck's 66cl

€4,00

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!