Il calessino

Il calessino

Il calessino

service fee
€2,50
დაგეგმვა შემდეგი თარიღისთვის: 12:00 PMO
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Panino passegino

Porchetta, mozzarella, salame piccante e salsa rosa

€3,50

Panino wurstel

Wurstel, emmental e cipolla

€3,00

Panino con porchetta fresca

€3,50

Panino hamburger

Hamburger, somolita e pomodoro

€3,00

Panino chicken

€3,50

Panino fai tu

Ci pensa lo chef

€4,00

Panino Diavolo

Porchetta fresca, emmental, salame piccante, mozzarella e salsa rosa

€4,00

შენი შეკვეთა

პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!
პროდუქტები ჯერ არ დაგიმატებია. როცა დაამატებ, აქ გამოჩნდება!