El Portón

El Portón

El Portón

service fee
4,00 LEI
შენი მისამართის გარეშე ვერ დავადასტურებთ, რომ ეს ობიექტი უზრუნველყოფს მიტანას შენს ზონაში.

Dúo Minipersonal

9,90 LEI

Ceviche + Carne Seca

35,00 LEI

Ceviche + Chicharrón De Calamar

35,00 LEI

Pellejito + Carne Seca

35,00 LEI

Ceviche + Chicharrón De Calamar + Carne Seca

45,00 LEI

Ceviche + Carne Seca + Pellejito

45,00 LEI

Ceviche Caballa (Personal)

20,00 LEI

Ceviche De Tollo (Personal)

25,00 LEI

Arroz Con Mariscos (Personal)

25,00 LEI

Pellejito En Sarza (Personal)

25,00 LEI

Torilla De Raya (Personal)

25,00 LEI

Chicharrón De Pollo (Personal)

28,00 LEI

Ceviche Mixto (Personal)

28,00 LEI

Carne Seca (Personal)

30,00 LEI

Chicharrón De Pescado (Personal)

30,00 LEI

Ceviche Caballa (Grande)

35,00 LEI

Ceviche De Tollo (Grande)

35,00 LEI

Chicharrón De Pollo (Grande)

38,00 LEI

Arroz Con Mariscos (Grande)

40,00 LEI

Chicharrón De Pescado (Grande)

45,00 LEI

Carne Seca (Grande)

45,00 LEI

Ceviche Mixto (Grande)

45,00 LEI

შენი შეკვეთა

დროებით დაკეტილია
დროებით დაკეტილია