რესტორნები: ევროპული : მიტანა ქალაქში — კიევი, მარჯვენა სანაპირო