რესტორნები: სალათები : მიტანა ქალაქში — კიევი, მარჯვენა სანაპირო