რესტორნები: სწრაფი კვება : მიტანა ქალაქში — კიევი, მარჯვენა სანაპირო