ალკოჰოლი და სასმელები: კავშირგაბმულობა — Kyiv Center