Check if this store delivers to you
What's your address?
Use current location
Enter your address to know what’s near you
What's your address?
Use current location

Jazz sushi

store rating 100%
store eta -
store rating
Glovo Prime
Prime
square icon

Sections

Սեթեր

Սեթ ֆավորիտ
74 կտոր։ Ֆիլադելֆիա, կալիֆորնիա, տեմպուրա, roll cheese, մակի թունայով, մակի թառափով, մակի խեցգետին, մակի վարունգով, մակի ավոկադոյով, սուշի ծովախեցգետնով
21,450,00 ֏
Սեթ Մասագո
56 կտոր։ Շախմատ, ալյասկա, լոտոս, վասաբի, մակի վարունգով, մակի ավոկադոյով
20,350,00 ֏
Սեթ Տեմպուրա
48 կտոր։ Սեմպուրա ֆիլադելֆիա, տեմպուրա կալիֆորնիա, տեմպուրա, էբի սյակի (կծու), մակի էբի տեմպուրա, տեմպուրա ծովախեցգետին և կաղամար
19,800,00 ֏
Ջազ
42 կտոր: Կանադա, ֆիլադելֆիա, ծիածան, մակի օձաձկով, մակի ավոկադո, սուշի սաղմոն, սուշի թաո
15,950,00 ֏
Սեթ Կալիֆորնիա
32 կտոր։ Կալիֆորնիա, սպայսի ունագի, կալիֆորնիա սյակե, ֆուձիյամա
14,850,00 ֏
Սեթ մակի
36 կտոր։ Մակի թառափով, մակի թունայով, մակի սաղմոնով, մակի վարունգով, սուշի օձաձկով, սուշի ծովախեցգետնով, սուշի թունայով
7,590,00 ֏
Սեթ սուշի
5 կտոր։ Սուշի թունայով, սուծի սաղմոնով, սուծի ծովախեցգետնով, սուծի թառափով, սուշի օձաձկով
3,080,00 ֏

Սուշիներ

Սուշի թունայով
990,00 ֏
Սուծի օձաձկով
990,00 ֏
Սուշի սաղմոնով
940,00 ֏

Մակիներ

Մակի սաղմոնով
Բրինձ, սաղմոն, նորի
1,980,00 ֏
Մակի թունայով
Բրինձ, թունա, նորի
1,980,00 ֏
Մակի ծովախեցգետնով
Բրինձ, խովախեցգետին, նորի, սերուցքային պանիր
1,760,00 ֏
Մակի ավոկադոյով
Բրինձ, ավոկադո, նորի
1,270,00 ֏
Մակի թառափով
Բրինձ, թառ, նորի, սերուցքային պանիր
1,210,00 ֏
Մակի վարունգով
Բրինձ, վարունգ, նորի
830,00 ֏

Աղցաններ

Տեմպուրա ծովախեցգետին և կաղամար
Ծովախեցգետին, կաղամար
3,520,00 ֏
Դայկոն
Դայկոն, քունջութ, քունջութի ձեթ, սոուս կիմչի
1,870,00 ֏

Ռոլլեր

Black
Բրինձ, սերուցքային պանիր, օձաձուկ, ավոկադո, մասագո, ունագի սոուս
5,060,00 ֏
Green Dragon
Բրինձ, սերուցքային պանիր, սաղմոն, ավոկադո, մասագո, վարունգ
4,620,00 ֏
Ալյասկա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, սաղմոն, վարունգ, մասագո
4,350,00 ֏
Ֆիլադելֆիա յակի
Բրինձ, սերուցքային պանիր, օձաձուկ, ունագի սոուս, սաղմոն
4,020,00 ֏
Էբի
Բրինձ, սերուցքային պանիր, վարունգ, խեցգետնի ձողիկներ, ծովախեցգետին
4,020,00 ֏
Ֆիլադելֆիա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, վարունգ, ավոկադո, սաղմոն
3,960,00 ֏
Կալիֆորնիա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, ծովախեցգետին, ավոկադո, մասագո
3,960,00 ֏
Կալիֆորնիա սյակե
Բրինձ, սերուցքային պանիր, սաղմոն, ավոկադո, մասագո
3,850,00 ֏

Կծու ռոլլեր

Սպայսի ունագի
Բրինձ, սերուցքային պանիր, օձաձուկ, վարունգ, մասագո, սպայսի սոուս
4,620,00 ֏
Սպայսի թունա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, թունա, ավոկադո, սպայսի սոուս
3,740,00 ֏
Վասաբի
Բրինձ, սերուցքային պանիր, վարունգ, խեցգետնի ձողիկնր, մասագո, սպայսի սոուս
3,630,00 ֏

Տաք ռոլլեր

Էբի սպայսի (կծու)
Բրինձ, սերուցքային պանիր, վարունգ, ծովախեցգետին, սպայսի սոուս
4,900,00 ֏
Տեմպուրա ֆիլադելֆիա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, ավոկադո, սաղմոն, վարունգ
3,300,00 ֏
Տեմպուրա կալիֆորնիա
Բրինձ, սերուցքային պանիր, խեցգետնի ձողիկներ, ավոկադո, մասագո
3,190,00 ֏

Browse similar stores in this category:

Your order

Frequently asked questions

Is Jazz sushi available in Prime?
No. Prime is Glovo’s subscription program where you get unlimited free deliveries from some of our partners and other benefits!
How do other customers rate Jazz sushi?
Jazz sushi was recommended by 100% of customers who ordered their glovo from there. Place your order today and check if you also like it.
Is there a minimum order value at Jazz sushi?
There is a minimum order quantity at Jazz sushi. But don’t worry - if you don’t reach you will only have to pay an additional fee, but your glovo will be delivered to you anyways!