რესტორნები: ჯანსაღი : მიტანა ქალაქში — კიევი, მარჯვენა სანაპირო