რესტორნები: ზღვის პროდუქტები : მიტანა ქალაქში — კიევი, მარჯვენა სანაპირო